Bincang elok-elok,
pakat elok-elok,
untuk kebaikan si mati

Inovasi Penyediaan Dokumen Wasiat, Hibah dan Harta Sepencarian Secara Online

Dokumen Wasiat
Wasiat

Dokumen Pengisytiharan Wasiat Tadbir Pusaka adalah dokumen yang mengandungi pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah dia meninggal dunia.

RM50 

Dokumen Hibah
Hibah

Dokumen Pengisytiharan Hibah adalah untuk menjelaskan pemberian sesuatu harta kepada penama atau waris di atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan.

RM150

Dokumen Harta Sepencarian
Harta Sepencarian

Dokumen Pengisytiharan Harta Sepencarian ialah untuk pemberian harta yang diperoleh atau dibeli dalam tempoh perkahwinan suami dan isteri, hasil daripada bayaran atau usaha bersama.

RM100

Mulakan dengan muat turun aplikasi Pesanku dari

Berpesan atas kebenaran dan kesabaran

Kongsikan Pesanan Ini!

PesanTech Sdn Bhd
PESANTECH SDN BHD

Registration No: 930736-A
Unit 33B-M-04
Kondominium Villa Putra
Jalan Tunku Ismail
50480 Kuala Lumpur

Ikuti Kami
Hubungi Kami